Dojo Reeglid

DOJO KÄITUMISREEGLID

Dojo on vaimu ja keha harjutustele pühendatud koht – jäta oma isiklikud mured ja argipäevased probleemid dojo ukse taha ja pühendu õpetusele kõikide meeltega. Heaks ja lugupidavaks tooniks peetakse saabumist Dojosse enne õpetajat.

Enne sisenemist veendu, et oled Dojo vääriline:
Oled riietatud treeningriietusse, mis on puhas ja heas korras. Pikad juuksed on kinni seotud. Eemaldatud on kõik ehted, kell ja teravad juukselõksud. Küüned on puhtad ja lühikesed. Mobiiltelefon on välja lülitatud või helin vaikseks tehtud.

Dojo´sse sisenedes ja sealt lahkudes on kombeks kummarduda dojo keskosa suunas. Tulles tatamile või sealt lahkudes on kombeks samuti kummarduda. Reeglina tatamil jalatsitega ei viibita.

Seiretsu – tähistab, et treening on alanud ja rivistutakse vööastme järgi.
Seiza – põlvitusistesse, põlved samal joonel vanema vööastmega harjutajaga.
Mokuso – meditatsioon, keskendumine treeninguks, silmad on suletud, hingamine rahulik.
Mokuso Yame – meditatsiooni lõpp, silmad tehakse lahti.
Sensei ni rei – kummardus õpetaja suunas öeldes selgelt tervituseks OSS.
Kiritsu – tõustakse püsti alles peale kõrgema vööastmega harjutajat
Rei – kummardus tervitusega Oss, millega austatakse kõiki harjutajaid.

Kui hilinesid treeningule, siis istud vaikselt seiza asendisse Dojo sissepääsu või tatami äärde. Teed kummarduse õpetajale ja kummarduse kõikidele harjutajatele ning jääd ootama treeningu läbiviija lubavat märguannet. Lubavaks märguandeks võib olla nii suuline kutse, kui samatähenduslik žest. Saanud selge lubava märguande lähed treeningu läbiviija juurde ja tänad teda võimaluse eest liituda harjutajatega tehes kummarduse ja öeldes selgelt OSS.

Harjutama asudes on kombeks teha partnerile kummardus, mis on märguandeks ja veendumiseks vastastikuse valmisoleku kohta. Konkreetse harjutuse lõpetamisel tänatakse partnerit kummardusega.

Kui õpetaja pöördub õpilase(te) poole, katkestatakse koheselt igasugune tegevus või harjutus. Peale õpetaja selgituste kuulamist-jälgimist tänatakse õpetuse eest kummardusega ja arusaamise märgiks öeldakse selgelt OSS.

Kui on probleeme tehnikate sooritamisel, siis ürita alguses mõista tehnikaid, jälgides teisi kõrgema vööastmega harjutajaid. Dojo`s kehtib kõrgema vööastme viisakusreegel, st et õpilane peaks asjakohase küsimusega kõigepealt pöörduma endast vanema vööastmega harjutaja poole. Kui sel viisil ei saada vastust võib sobival hetkel pöörduda õpetaja poole.

Õpilastel on lubamatu seista Dojo´s käed puusas, vöö vahel või muul lohakal, agressiivsel või lugupidamatul moel. Istutakse vaid instruktori loal ja ainult tatamil (põrandal) seiza või rätsepaiste asendis.

Kui pead lahkuma tatamilt või dojost treeningu keskel, teavita sellest enne treeningu algust õpetajat. Ükski õpilane ei tohi lahkuda dojost treeningu ajal ilma õpetaja loata.

Pea meeles Dojo on harjutamise, õppimise ja pühendumise koht.